تبســـــــــم زندگی

لبخند زیبای و ملیح زندگــــــی مامان و بابا

جشن بای بای پوشک

انگار همین پارسال بود که توی ماه مبارک روضان دندانهای دخمای در آمد و جشن دندونی گرفتیم و هم افطاری دادیم توی تاریخ 14 تیر جشن گرفتیم حالا امسال در تاریخ 12 تیر ماه 94 واسه دخملی جشن پوشک گرفتیم و چون تبسم اعلان خطز میکنه و خودش جیشش رو میگه واسش هدیه آوردن بابا عباس و مامانی : عروسک بابا محمود و مامان فرزانه: عروسک مادر: لباس عمه زهرا و علی: عروسک دسن همگی درد نکنه ممنونیم این هم از عکس ها اینم عروسک بابا محمود لباس مادر عروسک بابا عباس عروسک عمه از راست به چپ: عمو داوود- بابای عمو داوود- بابا محمود- بابا عباس- عمو علی ...
20 تير 1394
1