تبســـــــــم زندگی

لبخند زیبای و ملیح زندگــــــی مامان و بابا

تولد چهار سالگی تبسم جان

1396/9/20 10:03
19 بازدید
اشتراک گذاری
تولد چهار سالگی تبسم خانم

امسال به جای اینکه تولد شما رو بیست و هفت آبان بگیریم ، به خاطر برخورد با ماه صفر و وسط هفته شدن،به جاش دوم آذر که پنجشنبه بود انداختیم.

مهمونامونم مثل همیشه
دایی و عمه و مامان فرزانه و بابا محمود و بابا عباس و مامانی بود.

یه جشن کوچولو
خیلی خوش گذشت
مخصوصا به تو و علی

با کلی کادو و هدیه
و اما کادو ها

بابا عباس و مامانی دوچرخه زحمت کشیدن.

بابا محمود و مامان فرزانه
آدم آهنی،کاپشن،بلوز لطف کردن

دایی رسول و زندایی ماشین بزرگ با یه خرس صورتی، لطف کردن

عمه زهرا و علی و عمو داوود،
ماشین کنترلي

من و بابا احمد النگو و چکمه و ساعت


مبارکه دخترم گلم

امیدوارم همیشه گل خنده روی لبات باشه تبسم زندگی من

پسندها (1)
نظرات (0) ارسال نظر